ns01.scig.gov.hk

-

Current Domains 100 of 2,411
Name First Seen
nsed.gov.hk Mar 12, 2021
doctorsforhk.gov.hk Mar 11, 2021
abo.gov.hk Mar 02, 2021
it2.gov.hk Mar 01, 2021
hkqf.edu.hk Feb 23, 2021
h2opecentreapp.hk Feb 10, 2021
adcc.gov.hk Feb 05, 2021
etabus.gov.hk Feb 01, 2021
formbuilder.gov.hk Jan 22, 2021
cefs.gov.hk Jan 22, 2021
eform.gov.hk Jan 21, 2021
wd2.gov.hk Jan 13, 2021
hsknda.gov.hk Dec 30, 2020
evt.gov.hk Dec 24, 2020
ktnfln-ndas.gov.hk Dec 22, 2020
cvc.gov.hk Dec 22, 2020
covidvaccine.gov.hk Dec 22, 2020
cvbs-uat.gov.hk Dec 21, 2020
ehc.gov.hk Dec 18, 2020
hms.gov.hk Dec 16, 2020
registrationdatabase.gov.hk Dec 11, 2020
xn--mbt82el7ep84d.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (指定酒店.政府.香港) Dec 07, 2020
customsyes.hk Dec 07, 2020
designatedhotel.gov.hk Dec 07, 2020
xn--mbt82el7ep84d.xn--j6w193g (指定酒店.香港) Dec 04, 2020
designatedhotel.hk Dec 04, 2020
etagmb.gov.hk Dec 03, 2020
xn--net-ui0f888bqr0e.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (家长智net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn--net-ui0f888bdq0e.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (家長智net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn--net-q80eq21hd62d.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (傢長智net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn--n9s784bhhfsu4b.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (香港留學.教育.香港) Nov 30, 2020
xn--48sz05bhhfsu4b.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (香港留学.教育.香港) Nov 30, 2020
xn---net-zk9gg56cnu1f.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (家长智-net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn---net-zk9gg56c1s1f.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (家長智-net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn---net-uz7f207i1z2e.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (傢長智-net.教育.香港) Nov 30, 2020
xn--ztqtwn7axv87m11y8xkficy3kfuryhz6gn.xn--uc0atv.xn--j6w193g (薪火相傳國民教育活動係列.組織.香港) Nov 30, 2020
xn--v0qt7ajqx8kftv3gjw4bn7jipqbsrf2f6tq.xn--uc0atv.xn--j6w193g (薪火相傳國民教育活動繫列.組織.香港) Nov 30, 2020
xn--v0qt7ajqx8kftv3gjw4bn7jipq5fo2tj63o.xn--uc0atv.xn--j6w193g (薪火相傳國民教育活動系列.組織.香港) Nov 30, 2020
xn--dpq15eom76lfvv3gjw4bn7jipq5fo2tj63o.xn--uc0atv.xn--j6w193g (薪火相传国民教育活动系列.組織.香港) Nov 30, 2020
xn--vhq73f35cssk2re6r7g.xn--j6w193g (建造业安全周.香港) Nov 30, 2020
xn--fiq93ln4gb6aq2hto0h.xn--j6w193g (孙中山史迹径.香港) Nov 30, 2020
xn--fiq93l65g83al0ib42g.xn--j6w193g (孫中山史蹟徑.香港) Nov 30, 2020
xn--fhqtzz9jpqgnkcywqm4ye7qyvl1ol58udz4b.xn--j6w193g (私营骨灰安置所上诉委员会.香港) Nov 30, 2020
xn--fhqq0ouqe50buvocnhpxr4vc5y0aimn402a7i5b.xn--j6w193g (私營骨灰安置所上訴委員會.香港) Nov 30, 2020
xn--15qy6en2ixwdf4qls0d.xn--j6w193g (建造業安全周.香港) Nov 30, 2020
xn--15qt0wrxczzoj90c9ca.xn--j6w193g (建造業安全週.香港) Nov 30, 2020
xn--zbsu76a66f.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (回港易.政府.香港) Nov 10, 2020
xn--7hv83p8p3a.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (迴港易.政府.香港) Nov 10, 2020
return2hk.gov.hk Nov 10, 2020
xn--fiq863ch3fdpc7u5abuaf59j8xf.xn--uc0atv.xn--j6w193g (香港中毒防控网络.組織.香港) Nov 03, 2020
xn--fiq863ch3fdpc2x2a4nag03l8xf.xn--uc0atv.xn--j6w193g (香港中毒防控網絡.組織.香港) Nov 03, 2020
xn--vsqz6pqb722a9a844ec93cp0za.xn--j6w193g (土地供應專責小組.香港) Nov 03, 2020
xn--ohq10b58n7b195as6dcu8e49xa.xn--j6w193g (土地供应专责小组.香港) Nov 03, 2020
xn--6oqy9cia38ji1zm9z58s5x1b.xn--j6w193g (第八届全港运动会.香港) Nov 03, 2020
xn--15qf10igyv1pnyok50w9t2b.xn--j6w193g (第八屆全港運動會.香港) Nov 03, 2020
gltmsdc.hk Oct 30, 2020
leavehomesafe.hk Oct 29, 2020
leavehomesafe.gov.hk Oct 29, 2020
quotabooking.gov.hk Oct 23, 2020
shipleasing.hk Oct 22, 2020
erp.gov.hk Oct 20, 2020
xn--ghqt6tnu3a57w.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (地下空间.政府.香港) Oct 19, 2020
xn--ghqt6tnu3a2ww.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (地下空間.政府.香港) Oct 19, 2020
undergroundspace.gov.hk Oct 19, 2020
gtf.gov.hk Oct 15, 2020
xn--cest9bb08bbsp0njolc.xn--j6w193g (药物资讯天地.香港) Oct 05, 2020
xn--cest9bb08bb0rvxefue.xn--j6w193g (藥物資訊天地.香港) Oct 05, 2020
xn--fhqx45adzb25kg7g7u9ak1bt70aezfea.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自資專上教育資訊平檯.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqx45adzb25kf20bnsbmd636eezfea.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自資專上教育資訊平臺.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqx45adzb25kf20bnsbe6ydffea6161a.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自資專上教育資訊平颱.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqra816bstmjmigy6bk1b116a9hdea.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自资专上教育资讯平台.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqra40fm7mtzhstshf9bhbcj14b.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自资专上教育委员会.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqr7ltxh1qcjymgy6bk1bt70aezfea.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自資專上教育資訊平台.教育.香港) Sep 30, 2020
xn--fhqq0ouqeosc08rdnc6s6ehbce52b.xn--wcvs22d.xn--j6w193g (自資專上教育委員會.教育.香港) Sep 30, 2020
hketodubai.gov.hk Sep 22, 2020
prms-uat.gov.hk Sep 14, 2020
vpncreatehk.gov.hk Sep 09, 2020
xn--gmqt71dygx6yg.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (行人板道.政府.香港) Sep 04, 2020
xn--gmq761lgbfoyf.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (行人闆道.政府.香港) Sep 04, 2020
hongkong-fintech.hk Sep 04, 2020
newvision.gov.hk Sep 04, 2020
boardwalk.gov.hk Sep 04, 2020
regqr.hk Aug 31, 2020
regqr.gov.hk Aug 31, 2020
xn--2030-fd5hs9x.xn--j6w193g (愿景2030.香港) Aug 26, 2020
xn--2030-4r0il96w.xn--j6w193g (願景2030.香港) Aug 26, 2020
v2030.hk Aug 26, 2020
gcisdctr.gov.hk Aug 25, 2020
gcis.gov.hk Aug 25, 2020
xn--zsrz2xuvksjby14j.xn--j6w193g (香港法律周.香港) Aug 18, 2020
xn--g4ts90aw3ab94f52j.xn--j6w193g (香港法律週.香港) Aug 18, 2020
legalweek.hk Aug 18, 2020
pierimprovement-77-2019.gov.hk Aug 11, 2020
pierimprovement-76-2019.gov.hk Aug 11, 2020
tgptest.hk Aug 07, 2020
tgptest.gov.hk Aug 07, 2020
labtest.gov.hk Aug 06, 2020
xn--b0tu44dv0c.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (建筑署.政府.香港) Aug 05, 2020
xn--b0t445dlqc.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (建築署.政府.香港) Aug 05, 2020
communitytest.hk Aug 05, 2020
Past Domains 57
Name First Seen Last Seen
cisdp.org Aug 08, 2017 Jan 14, 2022
xn--gmq92i3bw3uxtc002arjo3x9c.xn--j6w193g (港区人大政协论坛.香港) Mar 07, 2021
xn--gmq03i0bs32axnah31drjoz77c.xn--j6w193g (港區人大政協論壇.香港) Mar 07, 2021
xn--gmq92i3bw3uxtc002arjo3x9c.hk (港区人大政协论坛.hk) Mar 07, 2021
xn--gmq03i0bs32axnah31drjoz77c.hk (港區人大政協論壇.hk) Mar 07, 2021
xn--rhq31kpudyw5ayd2c.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (香港在世博.政府.香港) Feb 10, 2021
wd2.gov.hk Jan 11, 2021
hkais.gov.hk Dec 21, 2020
xn--5usw9lewa.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (好心情.政府.香港) Dec 19, 2020
joyfulathk.gov.hk Dec 19, 2020
joyful.gov.hk Dec 19, 2020
hsknda.gov.hk Dec 17, 2020
rp.gov.hk Nov 26, 2020
hkcdm.hk Nov 19, 2020
mentalhealthsummit2019.hk Nov 12, 2020
mentalhealthsummit19.hk Nov 12, 2020
harmreduction.gov.hk Nov 11, 2020
xn--apps-fu8fv47hog2a90y.xn--j6w193g (數碼共融apps.香港) Nov 03, 2020
xn--apps-fu8f527hvf1a08z.xn--j6w193g (数码共融apps.香港) Nov 03, 2020
di-apps.hk Nov 03, 2020
di-apps.gov.hk Nov 03, 2020
xn--apps-fu8fv47hog2a90y.xn--uc0atv.xn--j6w193g (數碼共融apps.組織.香港) Nov 02, 2020
xn--apps-fu8f527hvf1a08z.xn--uc0atv.xn--j6w193g (数码共融apps.組織.香港) Nov 02, 2020
xn--apps-fu8fv47hog2a90y.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (數碼共融apps.政府.香港) Nov 02, 2020
xn--apps-fu8f527hvf1a08z.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (数码共融apps.政府.香港) Nov 02, 2020
di-apps.org.hk Nov 02, 2020
eccteachingkit.org.hk Oct 23, 2020
dialogue.gov.hk Oct 12, 2020
hk2020iufc.hk Oct 04, 2020
ld.gov.hk Sep 30, 2020
xn--ghqt6tnu3a57w.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (地下空间.政府.香港) Sep 17, 2020
xn--ghqt6tnu3a2ww.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (地下空間.政府.香港) Sep 17, 2020
undergroundspace.gov.hk Sep 17, 2020
inet-epd.gov.hk Aug 30, 2020
shallwetalk-charter.hk Aug 22, 2020
xn--wlqw48cb0au95b9wwr4b.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (知识产权贸易.政府.香港) Aug 14, 2020
xn--7hv83iq6j1yck58av2b.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (知識產權貿易.政府.香港) Aug 14, 2020
iptrading.gov.hk Aug 14, 2020
xn--gmqt71dygx6yg.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (行人板道.政府.香港) Aug 01, 2020
xn--gmq761lgbfoyf.xn--mxtq1m.xn--j6w193g (行人闆道.政府.香港) Aug 01, 2020
boardwalk.gov.hk Aug 01, 2020
xn--zbv129apvucif.xn--j6w193g (醫療改革.香港) Jul 23, 2020
xn--ekrq23be3ls25a.xn--j6w193g (医疗改革.香港) Jul 23, 2020
yourhealthyourlife.hk Jul 23, 2020
myhealthmychoice.hk Jul 23, 2020
healthprotectionscheme.hk Jul 23, 2020
healthcarereform.hk Jul 23, 2020
yourhealthyourlife.gov.hk Jul 23, 2020
hps.gov.hk Jul 23, 2020
healthprotectionscheme.gov.hk Jul 23, 2020
healthcarereform.gov.hk Jul 23, 2020
hzmbbcf-topside.gov.hk Jul 15, 2020
volunteering-hk.org Mar 18, 2013 May 30, 2019
cisdp.org Jul 01, 2017 Jul 12, 2017
cisdp.org Feb 02, 2017 Mar 27, 2017
volunteering-hk.org Mar 14, 2013
wo8wo8.info Feb 14, 2012
Past IPv4 IPs 0
Name First Seen Last Seen
Past IPv6 IPs 0
Name First Seen Last Seen